.

2007/Jul/09

WEEK 4.5

Coffee Barคอฟฟี่บาร์

สถานที่คนมาพบปะกัน มีปะติสัมพันกัน อยากให้ไม่มีขอบเขต แค่เค้าเตอร์ก็เป็นขอบเขตแล้ว

จัดให้เป็นสเปสที่คนมีอิสระเต็มที่ ระดับสูงตำที่ต่างกัน คนจะใช้มุมมองเลือกว่าจะนั่ง ยืน หรือพิง ตามใจ

"โปรดักที่ออกมา จะดูกลืนไปกับตัวร้าน ให้ไม่รู้ว่า ตรงไหนคือที่ทำกาแฟ"

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Comment

Comment:

Tweet